1928

De Sumatra Post van 31 juli 1928 laat zien dat de Nederlanders in Nederlandsch Indië zich niet laten kisten door de hitte als spelbreker. Het verkoelende water en een drijvende tafel brengen uitkomst bij hun spelletje mahjong.

sumatrapost-kop

sumatrapost-verkoeling

EEN FRISCH MAH-JONGG-SPELLETJE – De groote warmte heeft, zooals bovenstaande foto toont, de fanatieke Mah Jonggspelers niet kunnen weerhouden om hun dagelijkse partijtje te leggen. Wat zou men er van denken om hier aldus zijn “robbertje” uit te vechten.