Babcock maakt reclame

Briefkaart voor
schriftelijke bestelling
van mahjongspullen

 Het kost een postzegel van 7 1/2 cent om bij Babcock's bedrijf fraaie mahjong accessoires te bestellen.


Het kost een postzegel van 7 1/2 cent om bij Babcock’s bedrijf fraaie mahjong accessoires te bestellen.

Dat Joseph Babcock een gewiekste zakenman is blijkt opnieuw uit dit spelregelboekje. Het staat vol met aanlokkelijke mahjongspellen en een voorgedrukte briefkaart is bijgevoegd om al dat lekkers schriftelijk en onder rembours te bestellen.

Omslag van Babcock's boekje met spelregels en mahjongreclame.

Omslag van Babcock’s boekje met
spelregels en mahjongreclame.

In welk jaar het boekje is verschenen, is niet te achterhalen, maar het zal rond 1925 zijn, toen Babcock’s Continental Mah-Jongg Sales Co in heftige concurrentie was met Perry & Co, die ook een uitgebreid mahjong-assortiment had.

Babcock beschikte over uitstekende tekstschrijvers, die prachtige beelden kunnen oproepen maar het met de waarheid niet zo nauw nemen. Ze houden er ook niet van veel in hun teksten te veranderen. Het promotieboekje begint dan ook met een tekst, die al in eerdere boekjes werd gebruikt:

Mah-Jongg

Wat is het? Dat is de algemeene vraag, welke op ieder lippen ligt, die nog niet kennis gemaakt heeft met dit betooverende spel. 
Mah-Jongg is de naam van een spel – een eeuwen-oud Chineesch spel, waarvan al het geheimzinige en verlokkelijke van het verre Oosten uitgaat.
Dit spel is even betooverend voor den Westerling als de rijk geborduurde, zijden gewaden der Chinesche hovelingen van het verleden.
Sedert de dagen van den grooten wijsgeer, Conficius, werd dit oude, eerwaardige en Koninklijke spel van geslacht op geslacht overgedragen.
Toen het machtige Babylon het geheele Westen beheerschte, eeuwen voor de dagen van het Romeinsche Keizerrijk, betooverde dit wonder-spel de beschaafde Chineezen met het geklik der ivoren steenen en zijn “PUNG”en “CHOW”. 
De grootste hinderpaal tot de invoering van dit populaire spel was de onbekendheid met de Chineesche teekens, en toch moest men deze kennen teneinde dit spel te kunnen begrijpen. Bovendien gaven de Chineezen, met hun eigen zijnde onverschiligheid, zich niet de moeite hun spel voor anderen dan Oosterlingen begrijpelijk te maken, en weinig Westerlingen hadden voldoende kennis van het Chineesch om het spel te leeren en het aan anderen uit te leggen.

Babcock's bedrijf blijkt inmiddels ook een vestiging te hebben in Rotterdam  en wel op Noordblaak 35.

Babcock’s bedrijf blijkt inmiddels ook een vestiging te hebben in Rotterdam
en wel op Noordblaak 35.

Pagina 2 en 3.

Pagina 2 en 3.

Het boekje is rijk geïllustreerd, niet met mahjongenstenen en/of spelsituaties, maar het assortiment mahjongspellen en accessoires van de Continental Mah-Jongg Sales Company.

Op pagina 4 staat het goedkoopste mahjongspel uit Babcock's  assortiment: een kaartspel voor f 3.- .

Op pagina 4 staat het goedkoopste mahjongspel uit Babcock’s
assortiment: een kaartspel voor f 3.- .

Pagina 6 en 7.

Pagina 6 en 7.

6. Mah=Jongg boekje, bladzijde 8 en 9

Pagina 8 (met een afbeelding van Spel No. 3) en 9.

 

Pagina 10 (met Spel No. 4) en 11 (met Spel No. 5).

Pagina 10 (met Spel No. 4) en 11 (met Spel No. 5).

Pagina 12 en 13.

Pagina 12 en 13.

Pagina 14 (met mahjongkaarten) en pagina 15 (met "Houders voor  Mah-Jongg Steenen").

Pagina 14 (met mahjongkaarten) en pagina 15 (met “Houders voor
Mah-Jongg Steenen”).

Pagina 16 met nog twee 'mahjonghouders'.

Pagina 16 met nog twee ‘mahjonghouders’.

Achterzijde van het boekje.

Achterzijde van het boekje.

In het boekje is een voorgedrukte briefkaart gestoken. Op de achterzijde van de briefkaart, kan een bestelling opgegeven worden: “Gelieve mij te zenden:
tegen rembours – na ontvangst van postwissel.”

Het gaat om echte mahjongspellen, benadrukt Babcock’s firma (en niet die rommel van Perry!):

Een echt Mah-Jongg spel heeft alleen tot merk LOGO en de eenige authentieke regels, die over de heele wereld als standaard regels voor Mah-Jongg zijn aangenomen, zijn BABCOCK’S spelregels.

01. Briekaart voor- en achterzijde

De prijzen zijn naar huidige begrippen om te watertanden. Maar toen was f 200.- voor een mahjongspel toch wel een zeer hoge prijs.

De prijzen zijn naar huidige begrippen om te watertanden. Maar toen was f 200.- voor een mahjongspel toch wel een zeer hoge prijs.