Bij Perry kocht je al een mahjongsspel voor f 4,50

Babcock was niet de enige, die mahjongartikelen in Nederland verkocht. Het winkelbedrijf Perry & Co was hem voor. Het assortiment van Perry deed niet onder voor dat van Babcock. het eerste dat mahjongartikelen verkocht in Nederland. Het goedkoopste mahjongspel bij Perry & Co was een kaartspel, verpakt in een handig doosje en voorzien van extra attributen. Prijs toen: f 4.50, maar liefst drie gulden goedkoper dan bij de concurrentie.

Perry's mahjongkaarten en attributen in een handig doosje.

Perry’s mahjongkaarten en attributen in een handig doosje.

Het doosje is bedrukt in vrolijke kleuren.

Het doosje is bedrukt in vrolijke kleuren.

De bovenkant van het doosje.

De bovenkant van het doosje.

De lange zijkant van het doosje.

De lange zijkant van het doosje.

Op de ene zijkant staan de oosten- en de zuidenwind,

Op de ene zijkant staan de oosten- en de zuidenwind,

De zijkant met de westen- en noorderwind.

op de andere zijkant de westen- en noorderwind.

De kaarten zijn verpakt in transparant papier.

De kaarten zijn verpakt in transparant papier.

De serie kaarten met tekens.

De serie kaarten met tekens.

De kaarten met vrolijke kringen.

De kaarten met vrolijke kringen.

Winden, gelukskaarten en draken.

Winden, twee gelukskaarten en draken.

Daarnaast waren er nog extra attributen.

De omslag van de door Perry gemaakte Handleiding.

De omslag van de door Perry gemaakte Handleiding.

De Handleiding is uitgegeven door Trading Co Late PERRY & Co, Holland. Het mahjong-logo van Babcock wordt als illustratie gebruikt.

De Handleiding is uitgegeven door Trading Co Late PERRY & Co, Holland. Het mahjong-logo van Babcock wordt als illustratie gebruikt.

Deze handleiding is niet gekopieerd van Babcock, maar 'samengesteld na grondige bestudeering van gegevens uit China, Amerika en Engeland,' zo staat voorin afgedrukt.

Deze handleiding is niet gekopieerd van Babcock, maar ‘samengesteld na grondige bestudeering van gegevens uit China, Amerika en Engeland,’ zo staat voorin afgedrukt.

Joseph Babcock wilde graag het alleenrecht op alle mahjongartikelen en – spelregels. Daarom claimde hij het auteursrecht op het spel, aangezien hij het bewerkt had om het begrijpelijk te maken voor de westerse markt. Perry & Co trok zich niets aan van die claim en maakte eigen spelregels ‘samengesteld na grondige bestudering van gegevens uit China, Amerika en Engeland’.

Babcock daagde Perry daarop voor de Amsterdamse rechter en liet beslag leggen op Perry’s spelregels. Maar Babcock verloor het proces. Perry mocht eigen mahjonghandleidingen maken en verkopen. Voor Babcock was de lol er af en hij deed zijn Continental Mahjong Sales Company van de hand.

Perry's Handleiding bevat ook nog eens 'Wenken voor het leeren' en 'Wenken voor het spelen'. Dat wordt in het calvinistische Nederland natuurlijk erg op prijs gesteld.

Perry’s Handleiding bevat ook nog eens ‘Wenken voor het leeren’ en ‘Wenken voor het spelen’. Dat wordt in het calvinistische Nederland natuurlijk erg op prijs gesteld.

Wenken voor het leeren (fragment):

Wordt men in het begin misschien even overbluft door het groote aantal kaarten en hun verscheidenheid, men zal na het spelen merken, dat het spel inderdaad zeer eenvoudig is Het wordt interessanter, wanneer men het tellen goed kent. De bijzondere belooningen voor de onderlinge verhouding der groepjes en het paar maken, dat het aantal punten voor den winnaar kan van 22 tot ruim 350.000.

Op de rechterpagina staan nog meer tips afgedrukt:

Wenken voor het spelen

Mah Jongg wordt vlug en kalm gespeeld, zonder pauze tusschen nemen en wegleggen. Men maakt beter in het begin een paar fouten, dan dat men door het lange bedenken de andere spelers laat merken welke kaarten men zoekt.

Roept duidelijk de kaart af, die gij weglegt.

Sommige maatregelen mogen in het begin eenigszins overbodig en omslachtig schijnen, het spel zal uitwijzen, dat ze met groote zorg gekozen zijn en men moet zich dan ook zeer strikt hieraan houden.

Vergeet niet een extra kaart te nemen, wanneer dit vereischt wordt. Let zorgvuldig op wat de medespelers wegwerpen, hieruit is hun spel e beoordelen.

Leert zoo spoedig mogelijk het tellen, of houdt een puntentabel bij U, hierdoor hebt ge een leidraad voor Uw spel.

Voor iedere speler is er een Puntentabel met daarop een Windaanwijzer, handig hulpmiddel voor de beginnende speler.

Voor iedere speler is er een Puntentabel met daarop een Windaanwijzer, handig hulpmiddel voor de beginnende speler.

Perry & Co propte nog meer handige hulpmiddelen in de kaartendoos: een scoreblok om de winst- en de verliespunten te noteren en (rechts) een verdubbelingstabel.

Perry & Co propte nog meer handige hulpmiddelen in de kaartendoos: een scoreblok om de winst- en de verliespunten te noteren en (rechts) een verdubbelingstabel.

Met dank aan Joost van Doorne te Huizen.