Eberhardts rode boekje

Firma Eberhardt maakt
ook een eigen boekje met
spelregels en afbeeldingen

eberhardteerstevoor

De Gebr. Eberhardt, die in de Amsterdamse Damstraat een Aziatische Kunsthandel drijven, brengen omstreeks 1950 een spelregelboekje uit, dat geheel in eigen beheer is gemaakt. Het wordt keer op keer herdrukt en aangepast. De eerste druk is smoezelig stencilwerk, maar latere drukken laten prachtig vakmanschap zien.

Het boekje vermeldt niet de naam van de maker. Het is een van de vier gebroeders Eberhardt, namelijk Jan. Hij heeft al het werk gedaan: de inhoud, het typewerk, het tekenwerk en het stencilwerk. Het boekje telt 16 pagina’s, de regels zijn simpel, de toon is verheven.

Op pagina 3 staat een 'Woord vooraf'

Op pagina 3 staat een ‘Woord vooraf’

 Woord vooraf

Mah-Jongg is de naam van een eeuwenoud, Chinees spel, waarva al het geheimzinnige en aanlokkelijke van het Oosten uitgaat. Dit spel is even betoverend voor de Westerling als de rijk-geborduurde, zijden gewaden der Chinese hoveling van het verleden.

Sedert de dagen der grote wijsgeer Confucius werd dit oude, eerwaardige en koninklijke spel van geslacht op geslacht overgedragen.

Dat het spel zo gewild is geworden, mag voor een deel worden toegeschreven aan de fraai gegraveerde stenen. Iederéén, die eenmaal Mah-Jongg gespeeld heeft, zal elk ander spel hiervoor in de steek laten. De fraaie stenen, het Oosterse waas, dat het gehele spel omringt en bovenal: de vele mogelijkheden maken Mah-Jongg tot het meest-boeiende spel onzer eeuw.

Wie zich eenmaal de eenvoudige regels heeft eigen gemaakt, voelt als Westerling al spoedig de Oosterse fascnatie van het spel en begint dan te appreceren, dat hij hier binnengeleid is in een ideale combinatie van geluk en verstand:

MAH-JONGG…..!!

Tekenen op stencil is een lastig karwei. Jan Eberhardt sloeg zich er verdienstelijk door heen.

Tekenen op stencil is een lastig karwei. Jan Eberhardt sloeg zich er verdienstelijk door heen.

De inoud van het boekje is eenvoudig. Er worden niet meer dan drie limietspelen genoemd: Het Spel van de Hemel, Het Spel der Negen Poorten en Het Spel der Dertien Wezen.

Tot slot meldt het boekje:

Wellicht zult u bij de beoefening van het Koninklijke Mah-Jongg problemen ontmoeten, waarbij deskundige voorlichting voor u van grote betekenis kan zijn. De uitgevers van deze handleiding zullen u in dergl. gevallen gaarne van dienst zijn………..!

Op de achterkant het logo van een  vliegende vleermuis en de raadsel-  achtige initialen V.C.B.

Op de achterkant het logo van een vliegende vleermuis en de raadselachtige initialen V.C.B.

Tweede druk

Spoedig volgt een tweede druk. De omslag is zwart, de opdruk wit – een lastige stenciltechniek, waarmee Jan Eberhardt laat zien dat hij snel vorderingen maakt.

Het omslag en op pagina 1 de melding dat het hier een 'tweede herziene  en verbeterde druk' betreft.

Op het omslag de melding dat het hier een ‘tweede herziene en verbeterde druk’ betreft.

Coming soon! De schrijver kondigt op  de laatste pagina een uitgebreider  mahjongboek aan.

Coming soon! De schrijver kondigt op de laatste pagina een uitgebreider mahjongboek aan.

Omslag in rood.

Omslag in rood.

Naast de uitgebreide versie bleven de dunne boekjes bestaan. Die kreeg je erbij als je een mahjongspel bij Eberhardt kocht. Het omslag werd gedrukt, de pagina’s werden als vanouds kleurig gestencild.

eberhardtroodpag1

eberhardtblauwomslag

eberhardtblauwpag2&3