Pah-Jongg

Pah-Jongg beschrijft de
regels voor Mah Jongg

Pah-Jongg

De Haagsche Post, die als eerste in Nederland schreef over mahjong, is er als de kippen bij om een beknopt spelregelboekje over het nieuwe spel uit te geven. Het boekje verscheen in 1925, werd geschreven door Pah-Jongg en kostte zestig cents.

In 1924 is er nauwelijks literatuur over mahjong in het Nederlands. Wel in het Engels en Amerikaans. Pah-Jongg heeft daarom heel veel adequate vertalingen moeten vinden voor al die buitenlandse mahjongtermen. Dat heeft tot veel scherpzinnige vondsten geleid en een enkele lachwekkende kreet. Het zij Pah-Jongg vergeven.

Op de binnenkant van de omslag is een register geplaatst.

Op de binnenkant van de omslag is een register geplaatst.

Pagina 2 en 3

Pagina 2 en 3

Begin van het spel
Van Pah-Jongg moet een spel mahjong op een zeer ingewikkelde manier gebeuren, nog ingewikkelder dan het al is:
Een van de spelers neemt de dobbelstenen en de windschijfjes (of vier windenstenen), legt ze blind in een rij neer.
De speler rechts van hem, wijst aan aan welke kant van de rij aan het tellen moet beginnen.
De speler links van hem noemt daarna een willekeurig getal onder de 7.
De speler tegenover hem zegt vervolgens of dit getal opgeteld of afgetrokken zal worden van de worp met de dobbelstenen.
De eerste speler werpt 2 x 2 dobbelstenen. Het willekeurige getal wordt daarbij opgeteld of afgetrokken.
Het op deze wijze verkregen getal wordt afgeteld bij de spelers en zo wordt de speler aangewezen, die als eerste een windschijf (windensteen) mag pakken, de speler aan zijn rechterhand als tweede, enz.
De speler die Oost getrokken heeft mag zijn plaats kiezen, de rest past zich aan.

Pagina 4 en 5

Pagina 4 en 5

Terminologie
Winden en draken heten honneurs.
Winden, draken, enen en negens heten de grote stenen; de stenen 2 t/m 8 de kleine stenen.
De speler die Oost getrokken heeft wordt de eerste Jongg. Hij krijgt het windendoosje en plaats het schijfje Oost bovenaan, ten teken dat in deze ronde Oost de vaste wind is.
Het gat in de muur wordt bres genoemd. De stenen op de dode muur heten losse stenen. Chow is tsji.
Een stel van drie stenen wordt kleine kong genoemd; een stel van vier stenen grote kong genoemd.
Een verborgen spel heet kleine broeder. Het levert 2 verdubbelingen op, behalve als een verborgen kong op tafel ligt.
Een kleine broeder van zuiver spel geeft 5 verdubbelingen.

Pagina 14 en 15

Pagina 14 en 15

 

Pagina 16 en 17

Pagina 16 en 17

Pagina 20 en 21

Pagina 20 en 21

Pagina 22 en 23

Pagina 22 en 23

Limietspelen
Limietspelen heten Maximum Handen. De Dertien wezen heten Dertien enige wonderen; De drie wijzen c.q. draken: Drie grote wijzen.
Spel van de hemel heet De zegen des hemels; het Spel van de aarde: De zegeningen der aarde
Spel van vier dichte pungs en dicht paar is een Begraven schat. De vier winden c.q. wijzen heten De vier zegeningen zwevende boven de deur. Drie pungs winden (waarvan één eigen wind), een paar winden en een willekeurige vierde combinatie wordt de Drie Goede Geesten genoemd.

Het register (vervolg) op de voorlaatste pagina.

Het register (vervolg) op de voorlaatste pagina.

De binnenkant van de omslag is benut voor een register. Het boekje werd uitgegeven door H.P. Leopold’s te Den Haag. Het copyright berust bij de Haagsche Post.