Perlstein & Roeper Bosch

Spelregelboekje van
onbekende schrijver

perlstein1

Een raadselachtig spelregelboekje van onbekende datum met enkele opmerkelijke afwijkingen van de gangbare gang van zaken.

Zo kun je volgens deze regels een wachtend mahjong annonceren en daarmee 2 extra punten scoren, ook al maak je geen mahjong. Er zijn geen beperkingen bij. Je mag gewoon verder spelen tot je inderdaad mahjong maakt. “Het is natuurlijk zeer goed mogelijk dat achtereenvolgens alle spelers Mah-Jongg annonceeren. Hierdoor wordt het tegenspel zeer verscherpt, daar alle tegenspelers probeeren ervoor te zorgen dat zij niet een steen afleggen, waardoor de tegenpartij die Mah-Jongg aangekondigd heeft, Mah-Jongg wordt.”

De wind draait anders. Als het remise is of als Oost verloren heeft, dan wordt de volgende speler (Zuid dus) de nieuwe Oost.

De wind van de speler die mahjong maakt wordt de heersende wind. Als Noord bijvoorbeeld mahjong maakt dan de heersende wind Noord.

Het Spel van de Hemel is hier geen limietspel van 2000 punten, maar levert slechts één verdubbeling op.

Als limiet wordt 500 punten aanbevolen in plaats van de nu gebruikelijke 2000 punten.

Pagina 2 en 3.

Pagina 2 en 3.

Sommige afbeeldingen in het boekje zijn merkwaardig. Op de rechterpagina (pagina 3) staan de groene en de rode draaksteen afgebeeld. Beide stenen lijken in de verste verte niet op hun naamgenoten in andere mahjongspellen.

Pagina 4 en 5.

Pagina 4 en 5.

Ook de Seizoenen dragen aparte afbeeldingen, zoals te zien is op de linkerpagina (pagina 4). De ene reeks toont vervoersmiddelen: handkar, draagstoel, riksja en jonk, in de tweede serie zijn een brug, een poort, een toren en een pagode afgebeeld.

Pagina 6 en 7.

Pagina 6 en 7.

 Pagina 8 en 9.

Pagina 8 en 9.

“De beteekenis en de waarde der diverse steenen spelen echter een grote rol bij de puntenberekening”, zo schrijft de onbekende auteur. “Een beginneling die de waarde niet kent, wordt veel eerder Mah Jongg (= uit) dan een geroutineerde speler, maar zal ook gauw bemerken, dat hij in puntenaantal niets bereikt. Hij zal het spel niet veel interessanter vinden dan Kien. Pas als men groote spelen tracht te combineeren, is men verbaasd over het oneindig aantal mogelijkheden en over de beteekenis die eigenlijk iedere steen op zichzelf heeft.”

Pagina 10 en 11

Pagina 10 en 11

Pagina 12 en 13.

Pagina 12 en 13.

 Pagina 14 en 15.

Pagina 14 en 15.

 Pagina 16.

Pagina 16.

De vragen die het boekje oproepen zijn: Bij welke uitgave hoort het? Of was het los te koop? Uit welk jaar dateert het? Wie waren de uitgevers Van Perlstein & Roeper Bosch te Amsterdam?

Het boekje was waarschijnlijk los te koop. Het was verkrijgbaar zowel in de winkels van Perry als in de Aziatische Kunsthandel van de familie Eberhardt.

Een plakker met de naam van de firma Eberhardt verraadt de  herkomst van dit exemplaar.

Een plakker met de naam van de firma Eberhardt verraadt de
herkomst van dit exemplaar.

Uitgever was de firma Van Perlstein & Roeper Bosch nv, een in- en exportfirma, gevestigd in het Hirsch-gebouw aan het Leidseplein in Amsterdam. Ze werkten veel samen met Perry & Co, die een breed assortiment mahjongspellen had. De heren Frederik Verster, directeur van Perry & Co, en Sam van Perlstein hadden beiden kantoren in het hart van Amsterdam, en zullen elkaar persoonlijk gekend hebben. Van Perlstein had ook het auteursrecht op de eerste Monopolyspellen, die in Nederland werd verkocht – door Perry en Co. En op het Kook-en receptenboek van mevr. R. Lotgering-Hillebrand, dat geleverd werd bij de Daalderop Presto Snelkookpan.