Perry & Co adverteert in 1924 uitbundig voor het nieuwe spel

catalogus-perry

De firma Perry & Co beijverde zich vooral met het invoeren van nieuwigheden. ‘Reisbenoodigdheden, reisdekens, engelsche en amerikaansche speelgoederen; gomelastieken voorwerpen; engelsche zeepen en reukwerken; engelsche messen en scharen; amerikaansche klokjes en honderden voorwerpen voor huiselijk gebruik vindt men hier voorhanden. Zoo vormt dit magazijn een voortdurend afwisselenden bazaar, waar elk wat wils vindt.’

In de jaren ’20 was het mahjongspel een nieuwigheid, waarin Perry & Co onmiddellijk geïnteresseerd was. De toenmalige mededirecteur Frederik (Freek) Louis Verster importeerde het nieuwe spel rechtstreeks uit Amerika, liet er het logo van zijn bedrijf op zetten en zorgde voor een ingebonden boekje, ‘bevattende uitvoerige beschrijving, handleiding, voorbeelden, spelregels, punten- en rekentabel’.

Perry & Co verspreidde regelmatig een uitvoerige catalogus onder zijn klantenkring. In de Sinterklaascatalogus van 1924 werd flink reclame gemaakt voor het nieuwe Chinese spel Mah Jongg. Dit is de tekst:

MAH JONGG
MAH JONGG is een spel van Chineesche herkomst, in zijn oervorm reeds eeuwen geleden ontstaan.
MAH JONGG is in den loop der eeuwen geperfectioneerd tot een spel van verfijndheid, berekening en logica. Het wordt genoemd: The game of a hundred intelligences. Een spel, waarin gelegenheid is de intelligentie tot uiting te doen komen is een spel, dat blijvende waarde heeft. Een MAH JNGG spel bevat 144 steenen, dobbelsteenen, winddoos met wind-aanwijzers en fiches, verpakt in een smaakvol Oostersch kistje. De steenen zijn vervaardigd van bamboe met een bovenkant van been, dat met een zwaluwstaart bevestigd is.
De regels van het MAH JONGG spel zijn zoo eenvoudig, dat een ieder het na een enkel spel reeds kent. De finesse van het spel. n.l. de waarde der onderlinge verhoudingen der steenen, chow, pung en kong zijn door hun logische grondgedachte voor een ieder geammkelijk te leeren.
Origineele Chineesche MH JONGG spelen: f 125.-, f 100.-, f 90.-, f 75.-, f 40.-, f 30.-.
Houten MAH JONGG spel, Europeesch fabrikaat ….. f 12.50
MAH JONGG kaartspel: de kostbare steenen zijn vervangen door kaarten, de fiches door een puntentabel, enz. ….. f 4.50

BESTELLINGEN PER POST worden met de meeste nauwkeurigheid uitgevoerd en verzonden tegen rembours, tenzij ze vergezeld gaan van geldzending * Het postpakettentarief bedraagt: tot 1 KG. 40 ct, tot 3 KG. 50 ct, tot 5 KG. 60 ct. Pakketten onder rembours kosten 10 ct. extra. * Bestellingen met een waarde van meer dan f 5.- worden franco tot het naastbijzijnde gelegen spoorwegstation gezonden.

Perry-advertentie

Het mahjongspel moest in 1924 de hit van Perry’s decemberverkoop worden. Maar de Continental Sales Company van Joseph Babcock gooide moedwillig roet in het eten. Vlak voor Sinterklaas, op 28 november 1924, liet de Amerikaan door de rechter beslag leggen op alle Handleidingen van Perry wegens schending van de auteurswet. Perry had het recht niet zijn spelregels zomaar over te nemen, beweerde Babcock. De directie van Perry was woedend, want een nieuw spel zonder handleiding was niet te verkopen. Op 2 december stonden de Continental Sales Co en Perry voor de rechter. Perry behaalde een pyrrhusoverwinning. Twee dagen later, op 4 december, maakte de rechter het beslag ongedaan, maar toen hadden de meeste Nederlanders hun Sinterklaasinkopen al gedaan.