Perry’s Handleiding

Perry & Co maakt ook
boekje met spelregels
voor het mahjongspel

perryomslag copy

Perry & Co, de voornaamste importeur en verkoper van mahjongspellen in de jaren ’20 van de vorige eeuw, bracht ook een spelregelboekje op de markt. Het werd geschreven door de directeur van het bedrijf, F. L. Verster, ‘na grondige bestudeering van gegevens uit China, Amerika en Engeland’. De concurrentie probeerde via de rechter het boekje te verbieden.

Mah Jongg wordt 'het Chineesche Drakenspel' genoemd, een betiteling  die verloren is gegaan.

Mah Jongg wordt ‘het Chineesche Drakenspel’ genoemd, een betiteling
die verloren is gegaan.

Het ingebonden boekje droeg het logo van Perry & Co en bevatte een ‘uitvoerige beschrijving, handleiding, voorbeelden, spelregels, punten- en rekentabel’. De Handleiding kostte slechts f 1 ,25.

Op de linkerpagina staat nadrukkelijk vermeld dat Chinese, Amerikaanse en Engelse bronnen geleid hebben tot het boekje. Het bedrijf van de  Amerikaan Babcock beschuldigde Perry van plagiaat en schending van het auteursrecht.

Op de linker pagina staat nadrukkelijk vermeld dat Chinese, Amerikaanse
en Engelse bronnen geleid hebben tot het boekje. Het bedrijf van de
Amerikaan Babcock beschuldigde Perry van plagiaat en schending van
het auteursrecht.

'Zekerheid omtrent de herkomst van het spel bestaat niet', zegt het  boekje, maar het werd al gespeeld in de tijd van Confucius om de  hovelingen verstrooiing te geven in een tijd van schromelijke verveling.

‘Zekerheid omtrent de herkomst van het spel bestaat niet’, zegt het
boekje, maar het werd al gespeeld in de tijd van Confucius om de
hovelingen verstrooiing te geven in een tijd van schromelijke verveling.

‘Het spel was gereserveerd voor keizers en hunne vrienden uit de Mandarijnen-klasse en bekend onder den naam Pe Ling, genoemd naar de “alwijzen vogel” heilig in het Chineesche geloof en afgebeeld op zooveel Chineesche borduursels.

De boete, die op het spelen van Pe Ling stond voor iemand uit de andere klassen was in die dagen de doodstraf.”

'De koelies noemden het spel naar den bijnaam van den vogel Pe Ling, hetgeen het best vertaald wordt met "musch".

‘De koelies noemden het spel naar den bijnaam van den vogel Pe Ling,
hetgeen het best vertaald wordt met “musch”.

perrypag8&9

‘Een spel, waarin gelegenheid is de intelligentie tot uiting te doen komen, is een spel dat blijvende waarde heeft. Wat behoeft er trouwens meer voor Mah Jongg gezegd te worden, dan dat het door hetzelfde ras gecreëerd is, dat ons het schaakspel bracht.’

 In hoofdstuk 1 wordt het speelmateriaal uitgelegd. De tekenstenen  heten in het Chinees 'wan' en de bamboes 'tiao'.


In hoofdstuk 1 wordt het speelmateriaal uitgelegd. De tekenstenen
heten in het Chinees ‘wan’ en de bamboes ‘tiao’.

perrypag12&13

Chinees voor de kringenstenen is ‘tung’, de winden heten ‘tung’, ‘nam’, ‘si’ en ‘pei’, de draken ‘chung’, ‘po’ en ‘fat’ en de seizoenstenen ‘hwa pai’.

 

De schrijver van het boekje geeft ook 'Wenken voor het Leeren' en Wenken voor het Spelen'.

De schrijver van het boekje geeft ook ‘Wenken voor het Leeren’ en
Wenken voor het Spelen’.