Tweede bloeiperiode

In de jaren ’50 begint mahjong weer op te bloeien in Nederland. De tweede bloeiperiode is niet zo heftig en zo kort als de eerste keer, maar hardnekkiger en consistenter. Sinds de invoering van de vijfdaagse werkweek is er veel vrije tijd bijgekomen en kan er steeds meer gemahjongd worden.

Er ontstaan steeds meer mahjongclubs en mahjongtoernooien. Er verschijnen diverse mahjongboeken en mahjongsites. Er wordt een Nederlandse mahjongbond opgericht en op Nederlands initiatief komen er Europese mahjong-kampioenschappen.

1955
Het eerste Nederlandstalige boekje over mahjong verschijnt. Het is uitgegeven door uitgeverij De Vleermuis, postbus 190, Amsterdam en draagt de naam: MAH-JONGG, Complete Spelregels, benevens Uitgebreide Verhandeling betreffende de Oorsprong en Historie, Achtergrond en Betekenis van het nationale spel van China door John Lightfeldt. Het is een pseudoniem van Johannes Dirk Eberhardt, de zoon van Ferdinand Eberhardt. Het boekje, dat uitsluitend bij de Aziatische Kunsthandel in de Amsterdamse Damstraat te koop is, is jarenlang de bijbel voor mahjongend Nederland geweest.

Het Rode Boekje van Eberhardt.

Het Rode Boekje van Eberhardt.

Johannes Eberhardt probeert een Mah-Jongg-centrum van de grond te krijgen. Hij verspreidt onder potentiële belangstellenden voorgedrukte antwoordkaarten met de tekst: “Mijne Heren, Daar ik interesse heb voor het toekomstige Mah-Jongg-centrum, verzoek ik U mij vrijblijvend Uw nadere berichten te willen zenden, indien de opening van dit centrum een feit geworden is. Hoogachtend, (Naam, Adres, te, Datum). Het is niet bekend hoeveel reacties er zijn gekomen, maar het Mah-Jongg-centrum is nooit van de grond gekomen.

1972

'Mah-Jongg' door M. Martens.

‘Mah-Jongg’ door M. Martens.

In de reeks ‘Ken uw sport’ verschijnt het deeltje ‘Mah-jong’, geschreven door M. Martens. Het telt 32 pagina’s met illustraties. De reeks wordt aanvankelijk uitgegeven door Duwaer & Zonen te Amsterdam, later door Becht in Haarlem. Het boekje wordt veel verkocht. In 1989 verschijnt de 11-de druk.

1973

Alleen de tram rijdt op de autoloze zondag. Thuisblijven en mahjongen is het beste advies.

Alleen de tram rijdt op de autoloze zondag. Thuisblijven en mahjongen is het beste advies.

Nederland krijgt nog meer tijd om thuis te mahjongen. De Nederlandse regering geeft opdracht tot autoloze zondagen. Arabische olie-exporterende landen boycotten Nederland vanwege onze sympathie voor Israël. Er ontstaat een olietekort.

1976

Mao verbood mahjong in China.

Mao verbood mahjong in China.

De Chinese leider Mao Zedong, die mahjongen in zijn land verbood, overlijdt. De sympathie die hij in de jaren ’60 in Nederlandse studentenkringen had, had hij daarmee reeds lang verspeeld.

1982

De Eerste Nederlandse Mahjong Vereniging, ENMV, wordt opgericht door mahjongers die wekelijks in de Castagnet in Schiebroek de stenen laten kletteren. De formele oprichtingsdatum is 26 februari. Later verhuist de ENMV naar het Nivonhuis in Rotterdam. De ENMV zal een pioniersrol spelen bij het opstellen van landelijke spelregels en organiseren van landelijke toernooien.

1986

In Hengelo organiseren Ada en Jan Ketzer een eerste Rode Draak Toernooi. Het is daarmee het oudste mahjongtoernooi van Nederland. Het groeit uit tot een steeds populairdere wedstrijd. In 2003 stoppen de Ketzers met hun toernooi, dat zij achttien achtereenvolgende jaren hebben georganiseerd.

1987

Vertaling uit het Duits.

Vertaling uit het Duits.

Er verschijnt nog een mahjongboek in het Nederland: ‘Mah-Jong’ door Ursula Eschenbach. Het is een vertaling uit het Duits door Rik Driessen. Het boekje telt 80 pagina’s en wordt uitgegeven door BZZTôh te ‘s-Gravenhage.

1992

Het eerste naoorlogse mahjongtoernooi.

Het eerste naoorlogse mahjongtoernooi.

2 oktober In Rotterdam, in het Nivonhuis, wordt het eerste naoorlogse landelijke mahjongtoernooi gehouden. Er doen 44 spelers mee. De winnaar/winnares is onbekend.

1995

Het Kleine Mah-Jongg Boek ziet het licht. Het is opgesteld door Mirjam la Haye en Frans Schermer, de voorzitter van de ENMV. Het moet de standaard worden voor alle landelijke mahjongtoernooien. Dat zijn er dan slechts drie per jaar: een in Amsterdam, een in Rosmalen en een in Rotterdam.

1997

Internetkrant MahjongNEWS.

Internetkrant MahjongNEWS.

21 augustus Op het internet verschijnt MahjongNews, een site met veel interessant mahjongnieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Redacteur van de al snel populaire site is de journalist Martin Rep uit Nijmegen. Door zijn site raakt Nederland internationaal bekend als enthousiast mahjong spelende natie en ontstaan veel internationale contacten.

1999

Neerlands eerste Hongkongtoernooi wordt gehouden in Nijmegen.

Neerlands eerste Hongkongtoernooi
wordt gehouden in Nijmegen.

13 november Eerste landelijke mahjongtoernooi, waarop de Hongkong-regels gelden. Dat gebeurt in het Kolpinghuis te Nijmegen. Initiatiefnemers zijn Martin Rep en Sjef Strik . Ze noemen hun toernooi het Hongkong Mahjong Millenium Toernooi.

2000

mjpro

30 september Het eerste landelijke riichi-toernooi wordt gehouden in Leusden en gewonnen door Martin Rep. Riichi is een moderne Japanse mahjongvariant. Een kleine groep deelnemers speelt jaarlijks om wat aanvankelijk het Nederlands kampioenschap riichi heet, maar in 2006 wordt omgedoopt tot Kersenbloesem Toernooi.

Het Groot Mahjong Boek

Het Groot Mahjong Boek door Jelte Rep.

september In een oplage van 3.000 exemplaren verschijnt Het Groot Mahjong Boek, verzameld en geschreven door Jelte Rep . Het wordt uitgegeven door Tirion in Baarn en telt 192 pagina’s. Het boek beschrijft alle speelvarianten uit de hele wereld en is rijk aan illustraties, wetenswaardigheden en achtergronden. Volgens de schrijver is mahjong het meest gespeelde spel ter wereld. Het kost € 18,90, inmiddels € 19,90.

2004

8 februari Nederlandse Mahjong Bond wordt opgericht in Utrecht.

2005

Opname voor de videofilm 'Mahjong in Holland' met regisseur Bram van Erkel en geluidsman Pjotr van Dijk.

Opname voor de videofilm ‘Mahjong in Holland’ met regisseur Bram van Erkel en geluidsman Pjotr van Dijk.

mei Bram van Erkel (regie) en Jelte Rep (script) maken de komische videofilm “Mahjong in Holland”, waarin Pa en Ma Jong uitleggen waarom mahjong in Holland is uitgevonden. De film gaat in première tijdens de opening van het OEMC 2005 in Nijmegen.

De winnares van het eerste OEMC: Hatsjoe

De winnares van het eerste OEMC: Hatsjoe

24-26 juni Eerste Europees Kampioenschap Mahjong in Nijmegen.

Gouden Draak schakelt over op de nieuwe Chinese regels.

Gouden Draak schakelt over op de nieuwe Chinese regels.

12 november Ook in Nijmegen vindt het eerste Nederlandse toernooi plaats volgens de nieuwe Chinese spelregels: het Gouden Draak Toernooi, waarop voorheen volgens de Hongkong-regels werd gespeeld, is overgeschakeld op de nieuwste mahjongvariant.